Wednesday, February 16, 2011

INTERSESSION REGISTRATION 2011

PROGRAM INTERSESI
16 MAY – 17 JUNE 2011


Program Intersesi akan diadakan bagi kursus-kursus berikut untuk bahagian semester tertentu bagi program Diploma Trek Pantas seperti tarikh di atas. Kursus-kursus tersebut adalah seperti berikut:

Bahagian 4:
1. AUD 390
2. TAX 370


Pelajar-pelajar bahagian 1, 2 dan 3 tidak perlu mendaftar intersesi untuk tarikh di atas. Ini adalah kerana kuliah program diploma akan bermula pada 30 Mei 2011. Pelajar-pelajar bahagian 1, 2 dan 3 akan mengambil intersesi pada bulan Oktober –November 2011.

Sekian